SLOGAN

Onze Privacyverklaring

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn bewaart BITS Dalen bepaalde persoonsgegevens. BITS Dalen hecht grote waarde aan ieders privacy en gaat dan ook uiterst zorgvuldig om met gegevens die u met ons deelt. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dit doen en wat uw rechten zijn. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die door de wet worden gesteld.

Omdat wij privacy zeer belangrijk vinden verzamelt onze website geen persoonsgegevens en plaatst geen cookies.

Om welke persoonsgegevens gaat het?

  • Naam, adres, postcode en woonplaats;
  • E-mailadres;
  • Telefoonnummer.

Waarvoor hebben wij deze gegevens nodig?

Wij hebben deze informatie nodig voor het verlenen van onze diensten, de verzending van onze facturen en om met u contact op te kunnen nemen in geval van bijzonderheden

 Uw rechten

Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw toestemming, dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan. Daarnaast heeft u nog een aantal rechten in verband met uw persoonsgegevens. We leggen hier in het kort uit wat die rechten inhouden:

Recht op informatie en inzage: u kunt te allen tijden opvragen welke gegevens we van u hebben verwerkt en waar we deze voor gebruiken.

Recht op rectificatie: als gegevens aangepast moeten worden, bijvoorbeeld omdat er een tikfout is gemaakt of u bent verhuisd, kunt u ons hiervan op de hoogte stellen en zullen wij de wijziging(en) zo snel mogelijk doorvoeren.

Recht op ‘vergetelheid’: zodra we geen wederzijdse contractuele verplichtingen (meer) hebben, kunt u vragen of wij zo snel mogelijk, dan wel zo snel als de wet dit toelaat (bijvoorbeeld vanwege bewaartermijnen van financiële informatie), uw persoonsgegevens verwijderen.

Recht op overdraagbaarheid: u kunt ons opdracht geven uw persoonsgegevens over te dragen aan een andere partij.

Recht van bezwaar: wilt u niet dat wij uw gegevens gebruiken? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens.

 

Onze privacyverklaring kunt u ook downloaden via onderstaande knop.

Privacyverklaring
Privacyverklaring BITS Dalen.pdf (550.01KB)
Privacyverklaring
Privacyverklaring BITS Dalen.pdf (550.01KB)